Oferta

Zakres naszych działań

  • prowadzenie  podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • sprawy kadrowo-płacowe,
  • rozliczenia z ZUS,
  • rozliczenia z PFRON,
  • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
  • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT) i VAT, oraz od czynności cywilno-prawnych

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie dodatkowe zwiększające zakres i sumę ubezpieczeń, co jest gwarantem bezpieczeństwa klientów.

Jesteśmy księgowymi z wieloletnim stażem

Do kogo kierujemy swoją ofertę?

Mikroprzedsiębiorcy

Mali przedsiębiorcy

Średni przedsiębiorcy